Norske investeringer med bismak

FivasFrontsak, Gruvedrift

Den 9. august 2001 ble en hel grend, på brutalt vis, tvangsfordrevet som følge av utvidelsen av kullgruven Cerrejón i Colombia. Oljefondet har store interesser i denne gruven.

Verden tørker inn

FivasFrontsak

17. juni markeres den internasjonale dagen for bekjempelse av ørkenspredning. Markeringen setter søkelyset på arbeidet for å bekjempe ørkenspredning og tørke.