Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas) er en frivillig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av vannrelaterte prosjekter og utbygginger i Sør, herunder damutbygginger. Vi jobber også med å sikre tilgang til vann og sanitærtjenester.

Konsekvenser av vannkraft

Demninger er blant verdens mest omstridte infrastrukturprosjekter på grunn av deres irreversible konsekvenser for mennesker og miljø. Globalt er mellom 40 og 80 millioner mennesker blitt tvangsflyttet. Vannkraft kan bidra til god utvikling, men ikke all vannkraft er bærekraftig. Fivas kartlegger de sosiale- og miljømessige konsekvensene av vannkraftutbygginger i utviklingsland. Vi følger med på prosjekter der norske aktører deltar, og jobber for å sette fokus på bærekraftige energitiltak som ikke går på bekostning av menneskerettigheter og miljø.

Hvordan jobber vi?

Fivas arbeider nasjonalt og internasjonalt med ulike tema som påvirker vannsituasjonen på lokalt plan over hele verden. Vi bidrar til at informasjon fra berørte grupper når fram til norske beslutningstakere. Hoveddelen av vår finansiering kommer fra Norad, og vi er i oppstartsfasen av tre hovedprosjekter:

  • Undervisningsopplegg med foredrag og rollespill om vann, menneskerettigheter og bærekraftsmålene. Opplegget er tilpasset skoleelever på ungdomsskole, videregående og folkehøgskole
  • Opprettelse av et faglig nettverk for informasjonsutveksling og å bidra til bedrifters aktsomhetsvurderinger
  • Opprettelse av en database om vann

FIVAS har tidligere utarbeidet rapporter og annet informasjonsmateriell som finnes tilgjengelig på nettsidene.

Har du en vannaktivist i magen?

Har du lyst til å jobbe for at alle mennesker får tilgang til rent vann og gode sanitærforhold? Eller for at mennesker skal bli hørt når noen planlegger å bygge en demning der huset deres står? Dette er noen av de viktige vannspørsmålene Fivas jobber med. Fivas er en liten organisasjon som jobber med det store temaet vann, en aktiv gruppe frivillige medarbeidere er derfor helt essensielt for å kunne dekke de viktigste sakene.

Vedtekter og årsmeldinger

Vedtekter for FIVAS

Fivas’ årsmeldinger: Årsrapport 2021 – Årsmelding 2016 – Årsmelding 2015 – Årsmelding 2014Årsmelding 2013Årsmelding 2012 – Årsmelding 2011Årsmelding 2010Årsmelding 2009