Kahoot quiz: Vann

FIVASForside, Nyhetsklipp

Test vannkunnskapen din med Kahoot!

Spill nå: https://kahoot.it/challenge/007996792  (Game Pin: 007996792) 

Tilgang til trygt vann, sanitær og hygiene er det mest grunnleggende menneskelige behovet for helse og velvære. Vann er uløselig knyttet til de tre pilarene for bærekraftig utvikling, og det integrerer sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske verdier. Med klimaendringer som dypt påvirker våre økonomier, samfunn og miljø, er vann faktisk den største avtalebryteren for å nå de internasjonalt vedtatte vannrelaterte målene og målene, inkludert de som er inkludert i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Bli med oss ​​på Kahoot for å teste kunnskapen din og lære mer om vann og hvordan vi kan bidra til å bygge en bedre fremtid for alle.

https://kahoot.it/challenge/f0fa3573-64e6-4dea-aa07-fa340907a924_1679420087770