Verdens vanndag 2024

FivasForside, Frontsak

Verdens vanndag 2024: Vann og Fred

Vann kan bidra til å skape fred eller konflikter. Spenningen kan øke når vannmengden ikke er tilstrekkelig, eller at vannet er forurenset, eller når folk har begrenset eller ingen tilgang. Tilgang til drikkevann er en menneskerett. Det er nødvendig med samarbeid for å beskytte og bevare vår mest dyrebare ressurs. Samarbeid om vann baner vei for samarbeid om alle felles utfordringer. Vi må bruke vann som et verktøy for å skape en verden som er mer fredelig og velstående for alle.