Coca-Cola

Har du en vannaktivist i magen?

Har du lyst til å jobbe for at alle mennesker skal få tilgang til rent vann og gode sanitærforhold? Eller for at mennesker skal bli hørt når selskaper planlegger å bygge en demning der huset deres står? Dette er bare noen av de viktige temaene Fivas arbeider med. Samtidig som vårt arbeidsfelt er omfattende og stort, er organisasjonen liten. Frivillig engasjement og bidrag er således helt essensielt for at vi skal kunne være den vaktbikkje-organisasjonen som vi er.

Så dersom du brenner for likestilling og kvinners rettigheter, og for at alle mennesker skal ha tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, så kan Fivas’ fokusgruppe kvinner, vann og sanitær være et forum hvor du kan lære mer om dette, og bidra med din kompetanse. Eller dersom urfolksrettigheter og konsekvensene av gruvedrift vekker engasjementet i deg, så vil Fivas’ fokusgruppe vann og gruver kanskje være et enda bedre alternativ. Fivas’ fokusgrupper vil tilby deg et unikt innblikk i organisasjonslivet. Du vil få muligheten til å delta på arrangementplanlegging, kampanjevirksomhet og få egne tekster publisert.

Du er engasjert, interessert og initativrik. Utover det, så er det ingen krav eller forventning om at du har erfaring fra andre organisasjoner eller annen spesiell forhåndskompetanse. Dersom du ønsker å bidra med kunnskap eller interesse knyttet opp mot våre andre arbeidsfelt, slik som vannkraft, bærekraftig vannforvaltning og vannavtrykk i landbruket, ta gjerne kontakt

Aktuelle tema frivillige kan arbeide med

Tilgang til vann- og sanitærtjenester

 • Norsk vannbistand – Hva gjør Norge? Hva bør Norge gjøre?
 • Rettighetskamp og implementering av retten til vann- og sanitærtjenester
 • Kritisk blikk på ulike nyliberale reformer innen vanntjenester og belysing av konstruktive alternativ
 • Vannran (watergrab)
 • Verdensbankens strategi for vann- og sanitærtjenester

Følge disse aktørenes vannkraftvirksomhet i land i sør

 • Statkraft/SN Power
 • Norfund
 • Norconsult, Norsk Veidekke og andre norske selskaper
 • Statens pensjonsfond utland (SPU) sine investeringer i vannkraft
 • Det norske energi- og klimainitiativet, Energy+
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Følge kampen mot store skadelige demninger

 • Xayaburi (Laos)
 • Belo Monte (Brasil)
 • Grand Inga (Kongo)
 • Baram (Malaysia)

Arbeidsmåter

 • Kartlegge et bestemt prosjekt eller tema
 • Skrive artikler og kommentarer til aktuell utvikling
 • Følge internasjonale kampanjer, lage informasjonsmateriell til bruk i Norge
 • Mediearbeid
 • Foredrag
 • Arrangere kampanjer eller arrangementer
 • Møter med beslutningstakere
 • Bidra i utforming av innspill til norske myndigheter
 • Studieturer til aktuelle prosjekter
 • Konferansedeltakelse

Har du tid og lyst til å involvére deg?

Ta kontakt på vår epost-addresse: fivas@fivas.org