Hvis du har noen spørsmål om vårt arbeid eller trenger informasjon om temaer som vi jobber med, ta kontakt med FIVAS på følgende adresse:

E-post: fivas[at]fivas.org

Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS)
Forum for Environment and Development (Forum for utvikling og miljø)
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

STYRET

Styreleder
Mina Hennum Mohseni
minahmohseni[at]gmail.com

Øvrige styremedlemmer
Oscar Eidem
Martha Gjermo
Mari Kvelvane Johansen

SEKRETARIATET

Daglig leder
Thor Oftedal
thor[at]fivas.org

Rådgiver
Esten Ødegaard
esten[at]fivas.org

Prosjektrådgiver
Nora Spilsberg
fivas[at]fivas.org