Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. I 1993 vedtok FNs generalforsamling at 22. mars skal være verdens vanndag. Verdens vanndag, som har blitt holdt den 22. mars hvert år siden 1993, er en årlig markering for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden.

Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å skape konkret handling for å kunne håndtere den globale vannkrisen. I forkant av 22. mars kjører FN-Water en offentlig kampanje relatert til det årlige temaet, og folk over hele verden holder arrangementer.

Verdens vanndag feirer vann og øker bevisstheten om de 2,2 milliarder menneskene som lever uten tilgang til trygt vann. Et hovedfokus for Verdens vanndag er å støtte oppnåelsen av bærekraftsmål 6: vann og sanitærforhold for alle innen 2030.

Hvert år setter UN-Water som er en FN enhet som fungerer som en koordineringsmekanisme for vann og sanitærforhold, et nytt tema for Verdens vanndag. I 2023 var fokuset på å ‘akselerere endring’, og i 2024 er temaet ‘benytte vann for fred’ som handler om vannets betydning for fred og konflikt.

FNs Verdens vannrapport blir lansert på Verdens vanndag, med fokus på det samme temaet.