The UN World Water Development Report (WWDR) er en omfattende publikasjon produsert av UNESCO på vegne av UN-Water. Målet er å gi en presis og pålitelig oversikt over tilstanden til verdens ferskvannsressurser. Rapporten tar opp sentrale utfordringer knyttet til vannforvaltning, bærekraftighet og tilgang til rent vann og sanitærforhold. Den fremhever også innovative løsninger og beste praksis for å håndtere vannrelaterte problemer globalt. WWDR publiseres hvert år på Verdens vanndag og fokuserer ofte på et spesifikt tema eller aspekt av vannforvaltning.

Link til UN World Water Development Report 2024, Water for Prosperity and Peace:
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2024

Link til tidligere publikasjoner av UN World Water Development Report:
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report