Vi har holdt oss lenge nok

Vi har holdt oss lenge nok 

En rapport om viktigheten av å nå FNs bærekraftsmål om vann og sanitær, for å realisere kvinners muligheter.