Hausting av regnvatn

Hausting av regnvatn Ei historie om pengar, makt og gjenerobring av verdas viktigaste ressurs.

Privatisation of Water

Privatisation of Water Rapporten drøfter ulike erfaringer med vannprivatisering i Sør, tar opp rollen til de internasjonale finansinstitusjonene og ser på hva må til for å nå tusenårsmålet om tilgang til vann.

Fra asken til ilden

Fra asken til ilden Rapporten ser på de enorme utfordringene for vanntilgang klimaendringene fører med seg.