Privatisation of Water

FIVASRapporter

Privatisation of Water Rapporten drøfter ulike erfaringer med vannprivatisering i Sør, tar opp rollen til de internasjonale finansinstitusjonene og ser på hva må til for å nå tusenårsmålet om tilgang til vann.

Fra asken til ilden

FIVASRapporter

Fra asken til ilden Rapporten ser på de enorme utfordringene for vanntilgang klimaendringene fører med seg.