Privatisation of Water

Privatisation of Water

Rapporten drøfter ulike erfaringer med vannprivatisering i Sør, tar opp rollen til de internasjonale finansinstitusjonene og ser på hva må til for å nå tusenårsmålet om tilgang til vann.