Gruveindustriens avhengighet av vannkraft

FivasBrasil, Frontsak, Gruvedrift, Norske aktører, Nyhetsklipp, Vannkraft

Foto: Caroline Bennett / Rainforest Action Network

Demninger er blant verdens mest omstridte infrastrukturprosjekter på grunn av deres uopprettelige konsekvenser på mennesker og miljø. Tvangsflytting av urbefolkning, forurensning av drikkevannskilder og uopprettelige skader av viktige naturverdier er nøye dokumentert og debattert i det internasjonale fora. Det tette forholdet mellom vannrelaterte prosjekter og etablering av gruvedrift er, overraskende nok, sjeldent en del av denne debatten.

Amazonas

Den nære relasjonen mellom damutbygging og gruvedrift, som er særlig gjeldende i Brasil, ble nylig dokumentert i en lengre artikkel av tidsskriftet Mongabay. Både i Amazonasbassenget og delstaten Pará finner man en rekke eksempler på hvordan gruvedrift er tilknyttet vannkraftprosjekter. I tillegg til Tucuruí-dammen i det sentrale Brasil og støperiene i Bacarena og Saõ Luis, er det baksittgruven i Paragominas, som Norsk Hydro er deleier av. 

Les mer om dette da Fivas besøkte Pará vinteren 2016.

Forholdet kan enkelt forklares: gruvedrift og bearbeiding av metaller, spesielt aluminium, krever enorme mengder elektrisitet og energi. Det kan man hente fra vannkraftverk. Kombinasjonen av overfloden av elver i Amazonasbassenget og områdets rike mineralressurser har gjort det svært attraktivt å tenke og bygge strategisk: ved å raskt og enkelt kunne levere energi til gruvevirksomhet fra nærliggende vannkraftverk kan produktiviteten økes, og kostnadene reduseres.

Farlig strategi

Faren ved dette er at de sosiale og miljømessige konsekvensene ved denne strategien sjeldent vurderes: ønsket om å realisere damutbygginger i nærheten av gruveområder overskygger de negative ringvirkningene. Brasiliansk infrastrukturutvikling i Amazonas, inkludert dambygg og gruvedrift, kan sådan omgjøre Amazonas til en nasjonalt “offersone”, hvor det biologiske og kulturelle mangfoldet blir drastisk redusert.


Artikkelforfatteren går i dybden på denne syngergien, og intervjuer den berørte lokalbefolkningen , deriblant Quilombolaene.