Gruveindustriens avhengighet av vannkraft

40 megadammer er planlagt på den brasilianske delen av Amazonas de kommende 20 årene: drivkraften er et høyt energibehov til en omfattende gruveindustri og mineraleksportvirksomhet.

Brasiliansk bauksitt

Gruvedriften i Porto Trombetas er ikke konfliktfri. Fivas har møtt den berørte delen av lokalbefolkningen, og organisasjonene som arbeider for deres rettigheter.