Norske investeringer med bismak

FivasFrontsak, Gruvedrift

Cerrejón er Latin-Amerikas største kullgruve. Foto: Santiago La Rotta

På denne dagen, for 16 år siden, kjørte bulldoserne på rekke og rad inn i den lille grenda Tabaco, helt nordøst i Colombia.  200 soldater og politimenn tok seg på brutalt vis inn i Tabaco, hvor innbyggerne ble kastet ut av sine hus og hjem, før bulldoserne jevnet alt med jorden. Helt uten forvarsel eller noen form for åpen konsultasjon med innbyggerne, ble grenden fullstendig utslettet som følge av selskapets ekspansjon. 1100 afrocolombianere sto plutselig uten hjem og eiendeler.

Hendelsen skapte stor internasjonal oppmerksomhet, og selskapene som sto bak tvangsfordrivelsen ble av colombiansk høyesterett pålagt å rekonstruere grenda i et annet nærliggende område.

Norske investeringer

Tabaco lå i sin tid i nærheten av Cerrejóngruva, som er Latin-Amerikas største kullgruve. Gruven ble etablert i 1976 av det amerikanske Intercom og det statlige selskapet CARBOCOL S.A. I 2002, på samme tid som hendelsen med Tabaco, kjøpte verdens tre største gruveselskaper opp gruven. Siden da har Cerrejón blitt drevet og eid av BHP Biliton, Anglo American Ltd. og Glencore Xstrata. Dette er selskaper som Statens pensjonsfond har investert flere milliarder i.

16 år har gått, og befolkningen av Tabaco har fortsatt ikke fått sin rettmessige kompensasjon. Grove menneskerettighetsbrudd har blitt begått i utvidelsen av Cerrejónprosjektet. Et prosjekt som til dags dato støttes av norske midler.