Norske investeringer med bismak

Den 9. august 2001 ble en hel grend, på brutalt vis, tvangsfordrevet som følge av utvidelsen av kullgruven Cerrejón i Colombia. Oljefondet har store interesser i denne gruven.

Fivas krever større åpenhet

Fivas krever at Stortinget vedtar at Oljefondet i fremtiden styrker sin rapportering for å sikre større åpenhet og mer bærekraftige investeringer.