Ødeleggende regntid for marginaliserte mennesker i Kenya og Øst-Afrika

FivasForside, Frontsak

Esten J. Ødegaard Kraftigere regn enn den vanlige sesongbasert nedbøren har de siste ukene herjet i store deler av Øst-Afrika. De enorme nedbørsmengdene de siste ukene har ført til ødeleggende flommer og jordskred i regionen. Som et resultat av ødelagte eiendommer, jordbruksland, infrastruktur og levebrød, opplever deler av befolkningen som allerede lever under sårbare sosioøkonomiske forhold en betydelig akutt forverret … Read More

Verdens vanndag 2024

FivasForside, Frontsak

Verdens vanndag 2024: Vann og Fred Vann kan bidra til å skape fred eller konflikter. Spenningen kan øke når vannmengden ikke er tilstrekkelig, eller at vannet er forurenset, eller når folk har begrenset eller ingen tilgang. Tilgang til drikkevann er en menneskerett. Det er nødvendig med samarbeid for å beskytte og bevare vår mest dyrebare ressurs. Samarbeid om vann baner … Read More

Innkalling til årsmøte 2022

FivasUkategorisert

FIVAS inviterer til årsmøte 29. mars klokka 17.00-20.00 Årsmøtet avholdes i henhold til vedtektene: Årsmøtet skal trekke opp hovedlinjene for virksomheten, og a) behandle årsrapportb) vedta arbeidsplanc) vedta budsjettd) godkjenne regnskapete) vedta eventuelle endringer i vedtektene f) velge styreg) velge valgkomité, bestående av 2 til 3 medlemmer. Valgkomitéens oppgave er å finne kandidater til styret, og legge fram sin innstilling … Read More

Arabiske filmdager: Vannpress i den arabiske verden

FivasFrontsak, Vannprivatisering

Styremedlem i FIVAS, Diego Alexander Vaula Foss, deltar i panelsamtale under Arabiske filmdager lørdag 19. mars klokka 16.00 Etter visningen av dokumentaren Living Water lørdag 19. mars kl. 16.00 inviterer Arabiske filmdager til en samtale om vannmangel i den arabiske verden og om vann som en grunnleggende menneskerettighet, med utgangspunkt i situasjonen i Jordan. Living Water dreier seg om vannpolitikk i Jordan, et av … Read More

Nytt sekretariat

FivasUkategorisert

FIVAS har nylig ansatt både ny daglig leder og en prosjektrådgiver. Ny daglig leder Brita Brekke er i permisjon fram til januar 2022, og prosjektrådgiver Tone Smith bemanner foreløpig sekretariatet sammen med styreleder Celina Jerman Bright-Taylor.