Innkalling til årsmøte 2022

FivasUkategorisert

FIVAS inviterer til årsmøte 29. mars klokka 17.00-20.00 Årsmøtet avholdes i henhold til vedtektene: Årsmøtet skal trekke opp hovedlinjene for virksomheten, og a) behandle årsrapportb) vedta arbeidsplanc) vedta budsjettd) godkjenne regnskapete) vedta eventuelle endringer i vedtektene f) velge styreg) velge valgkomité, bestående av 2 til 3 medlemmer. Valgkomitéens oppgave er å finne kandidater til styret, og legge fram sin innstilling … Read More

Arabiske filmdager: Vannpress i den arabiske verden

FivasFrontsak, Vannprivatisering

Styremedlem i FIVAS, Diego Alexander Vaula Foss, deltar i panelsamtale under Arabiske filmdager lørdag 19. mars klokka 16.00 Etter visningen av dokumentaren Living Water lørdag 19. mars kl. 16.00 inviterer Arabiske filmdager til en samtale om vannmangel i den arabiske verden og om vann som en grunnleggende menneskerettighet, med utgangspunkt i situasjonen i Jordan. Living Water dreier seg om vannpolitikk i Jordan, et av … Read More

Nytt sekretariat

FivasUkategorisert

FIVAS har nylig ansatt både ny daglig leder og en prosjektrådgiver. Ny daglig leder Brita Brekke er i permisjon fram til januar 2022, og prosjektrådgiver Tone Smith bemanner foreløpig sekretariatet sammen med styreleder Celina Jerman Bright-Taylor.

Vi har holdt oss lenge nok

FivasRapporter

Vi har holdt oss lenge nok  En rapport om viktigheten av å nå FNs bærekraftsmål om vann og sanitær, for å realisere kvinners muligheter.