Arabiske filmdager: Vannpress i den arabiske verden

FivasFrontsak, Vannprivatisering

Styremedlem i FIVAS, Diego Alexander Vaula Foss, deltar i panelsamtale under Arabiske filmdager lørdag 19. mars klokka 16.00

Etter visningen av dokumentaren Living Water lørdag 19. mars kl. 16.00 inviterer Arabiske filmdager til en samtale om vannmangel i den arabiske verden og om vann som en grunnleggende menneskerettighet, med utgangspunkt i situasjonen i Jordan.

Living Water dreier seg om vannpolitikk i Jordan, et av verdens mest vannknappe land. Som følge av konflikter i nabolandene Syria, Irak og Palestina har Jordan opplevd en massetilstrømning av flyktninger. Dette har ført til en kraftig økning av landets befolkning og et enormt press på landets infrastruktur. Som Living Water viser foregår det dessuten stor skjevfordeling av vannressursene. 

I fjor meldte UNICEF at 9 av 10 barn i den arabiske regionen befinner seg i områder som lider av vannmangel, og dette utgjør en risiko for deres helse og utvikling. Vannforurensning og forbruk av ikke-fornybare naturressurser bidrar til å tegne et dystert fremtidsbilde.

Med i samtalen er H.E. Muhib Nimrat, Jordans ambassadør i Norge og Diego Alexander Foss, styremedlem i Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS). Moderator er Chiara Ayad, styremedlem i Masahat.


Samtalen er et samarbeid mellom Arabiske filmdager, Masahat – Open Spaces for Arab Culture in Exile مساحات og Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas), og vil foregå på engelsk.

Klikk her for å gå til Facebook-eventet.