Innkalling til årsmøte 2022

FivasUkategorisert

FIVAS inviterer til årsmøte 29. mars klokka 17.00-20.00

Årsmøtet avholdes i henhold til vedtektene:

Årsmøtet skal trekke opp hovedlinjene for virksomheten, og

a) behandle årsrapport
b) vedta arbeidsplan
c) vedta budsjett
d) godkjenne regnskapet
e) vedta eventuelle endringer i vedtektene f) velge styre
g) velge valgkomité, bestående av 2 til 3 medlemmer. Valgkomitéens oppgave er å finne kandidater til styret, og legge fram sin innstilling for årsmøtet.

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet. Øvrige vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.

Ta kontakt med daglig leder, Brita Brekke på brita@fivas.org for å få tilsendt sakspapirer og melde deg på årsmøtet.