Vannkrigen

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Israel har skapt en illusjon om at vannmangelen i Palestina skyldes lite nedbør og uttørkede elver og brønner. Sannheten er en helt annen.

Under lupen: Brutte løfter

FivasFrontsak, Gruvedrift

Femte avsnitt: Gjennom høsten vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven fikk Fivas til å dra til Colombia.

Under lupen: Vannmangel i La Providencia

FivasFrontsak, Gruvedrift

Fjerde avsnitt: Gjennom høsten og vinteren vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven har fått Fivas til å dra til Colombia for å snakke med det berørte urfolket.