Under lupen: Kunst som protestform

FivasFrontsak, Gruvedrift

Tredje avsnitt: Gjennom høsten vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven fikk Fivas til å dra til Colombia.

Under lupen: Dyre dråper

FivasFrontsak, Gruvedrift

Andre avsnitt: Gjennom høsten vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven fikk Fivas til å dra til Colombia.

Tørst vekst

FivasFrontsak

Vårt økonomiske system gjør seg stadig mer avhengig av verdens begrensede vannressurser.

Den glemte vannkrigen

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Jemen er mest kjent for sin «glemte borgerkrig» , som aldri når forsiden eller avisoverskriftene. Vannkrigen som pågår i landet vies om mulig enda mindre spalteplass.