Gå mot strømmen

Innspill til hvordan Norges kommende satsing på energibistand kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål om ren energi til alle innen 2030.