Gå mot strømmen

FivasFrontsak, Publikasjoner

Les vårt felles innspill til hvordan Norges kommende satsing på energibistand kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål om ren energi til alle innen 2030.

I 2018 skal bærekraftsmål 7 behandles i FN. Målet sier at alle mennesker skal ha tilgang til ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Med dagens energipolitikk
vil hele 674 millioner mennesker mangle strømtilgang i 2030. Skal Norge bidra til å nå dette målet, må den varslede økningen i norsk energibistand nå de som trenger det mest.

Les her.