NEW REPORT: INVESTMENT TO SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT

FivasFrontsak, Publikasjoner

skjermbilde-2016-11-23-kl-10-34-47

Rapporten ‘Investment in Sustainable Development’ som er skrevet på oppdrag fra Fivas, Redd Barna og Forum for Utvikling og Miljø viser at Norfund kommer dårlig ut på både menneskerettigheter, utviklingseffekt og skatt.

Konklusjonen trekkes i sammenheng med en nylig utført sammenligning av de nordiske utviklingsfinansinstitusjonenes (DFIenes) innsats for å nå FNs bærekraftsmål. Daglig leder i Fivas, Jonas Holmqvist, sa under rapportlansering i november at det er positivt at Norfund knytter sitt arbeid til bærekraftsmålene. Men vektla samtidig at dette ikke nødvendigvis resulterer i en utviklingseffekt. – Vi ser et klart behov for tydeligere planlegging for å øke sannsynligheten for positive effekter av investeringene, avsluttet Holmqvist.

Rapporten ‘Investments in sustainable development’ sammenligner norske Norfund, danske IFU, finske Finnfund og svenske Swedfunds bidrag til FNs bærekraftsmål, og deres arbeid for å unngå skadelige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser, og kan lastes ned her.