En farbar vei

Daglig leder i Fivas svarer på kritikken reist av Nordfund-direktør Kjell Roland i Vårt Land.

Astrup må avklare om Norfund

Flere organisasjoner, deriblant Fivas, har gått til det uvanlige skritt å sende et åpent brev om en annen aktør i utviklingsbransjen til regjeringen.

Kjell, du lyver!

Direktør i Norfund, Kjell Roland, anklaget sine kritikere i mandagens høring i utenriks- og forsvarskomiteen for å komme med feilaktige påstander. Dessverre uttaler Roland seg uten å kjenne omfanget av egen virksomhet.

Finnes det lys i enden av turbinen?

Norfunds Turkana-vindkrafteventyr i Kenya forsyner seg av urfolksterritoriet, og fører til at strømprisen er forventet å skyte i været for kenyanske forbrukere.