Kjell, du lyver!

FivasFrontsak

Direktør i Norfund, Kjell Roland, anklaget sine kritikere i mandagens høring i utenriks- og forsvarskomiteen for å komme med feilaktige påstander. Dessverre uttaler Roland seg uten å kjenne omfanget av egen virksomhet.

Finnes det lys i enden av turbinen?

FivasFrontsak

Norfunds Turkana-vindkrafteventyr i Kenya forsyner seg av urfolksterritoriet, og fører til at strømprisen er forventet å skyte i været for kenyanske forbrukere.