Astrup må avklare om Norfund

FivasNorske aktører, Nyhetsklipp

10 norske organisasjoner har bedt Utviklingsminster Nikolai Astrup om å avklare etter at Norfunddirektør Kjell Roland (bildet) har uttalt seg kritisk om internasjonale standarder. Foto: Jan Speed / Bistandsaktuelt.

Flere organisasjoner, deriblant Fivas, har gått til det uvanlige skritt å sende et åpent brev om en annen aktør i utviklingsbransjen til regjeringen. Brevet er stilet til Norges nye utviklingsminister Nikolai Astrup (Høyre). I brevet uttrykker organisasjonene bekymring over Norfund-direktør Kjell Rolands ulike utsagn og hans kritikk av hvordan norske organisasjoner utøver sin rolle som vokter av menneskerettigheter. Roland har i flere innlegg og intervjuer lagt vekt på at internasjonale standarder for ansvarlig næringslivsvirksomhet er for krevende for selskaper å etterleve, og at norsk sivilsamfunn er et viktig hinder for å skape investeringer i utviklingsland. Begge påstandene er uttrykk for holdninger som bryter med norsk politikk, og organisasjonene ber ministeren avklare om uttalelsene er i tråd med mandatet Norfund har.

Kjære Nikolai Astrup,

Gratulerer med ny jobb som utviklingsminister, vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med deg.

Sivilsamfunnet har lenge fått være konstruktive kritikere og forslagsstillere i norsk utviklingsarbeid. Vi vet at resultatene blir best når alle aktører bidrar aktivt med sin kompetanse. I tråd med denne tradisjonen ønsker vi med dette brevet å rette din oppmerksomhet mot et av norsk bistands flaggskip; Norfund.

Med sin store investeringskapital og mandat til å gå inn i markeder med store utfordringer, gir fondet gode muligheter til å skape økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i utviklingsland. Slike investeringer er grunnleggende for utvikling, dersom de «utøves i samsvar med grunnleggende prinsipper for norsk utviklingspolitikk», slik Regjeringens eierskapsmelding selv sier.

Derfor er det med stor bekymring vi registrerer at Norfund, ved sin direktør, Kjell Roland, offentlig hevder at det stilles for mange og for kompliserte krav til næringsinvesteringer i utviklingsland. I Dagens Næringsliv 12. januar nevner han spesielt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper og Verdensbankens IFC-standarder som altfor krevende å etterleve.

Han har tidligere uttalt til Bistandsaktuelt at også urfolkskonvensjonen ikke kan etterleves. Men dette er internasjonalt anerkjente rammeverk og standarder som er fremforhandlet og vedtatt av blant andre Norge. Roland går til og med så langt som å omtale de internasjonale standardene som et hinder for utviklingen – samtidig som vi vet at trepartssamarbeid, konsultasjoner og rettigheter har vært selve grunnlaget for utviklingen i vårt eget land.

Det er et paradoks at Norfund med sitt utviklingsmandat, ikke viser vilje til å etterleve disse, samtidig som en rekke betydelige private norske selskaper og investorer jobber konstruktivt for å leve opp til standardene. Mange av dem i nært samarbeid med norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Roland mener videre at organisasjoner i Norge hindrer utvikling i Sør gjennom å påpeke menneskerettighetsbrudd. Han hevder at kritikken av næringslivet fører til at ingen tør å investere i utviklingsland på grunn av frykt for omdømmetap. Vi opplever at dette er å snu problemstilling på hodet: I stedet for å rette kritikken av manglende standarder mot bedriftene de investerer i, har Norfund valgt å gå til angrep på norske sivilsamfunnsaktører.

Vi som signerer dette brevet, er ikke næringslivsfiendtlige, slik vi ofte blir beskyldt for. Tvert imot jobber mange av oss med å tilrettelegge for arbeidsplasser og kompetanseheving i utviklingsland. Vi vet at bærekraftig utvikling er umulig uten næringslivet på laget.

Nå ber vi om en avklaring fra politisk ledelse om Norfunds uttalelser er i tråd med mandatet og rollen fondet er forventet å ivareta. Vi ønsker også avklaring på om regjeringen deler Rolands syn på norske sivilsamfunnsorganisasjoner og på de internasjonale rammeavtalene som er nevnt.

Vennlig hilsen

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge                              

Henriette Westhrin, generalsekretær, Norsk Folkehjelp

Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen

Jonas Ådnøy Holmqvist, daglig leder i Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS)

Gro Lindstad, daglig leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (Fokus)

Anja Bakken Riise, daglig leder i Framtiden i våre hender

Marianne Gulli, daglig leder i Latin Amerika-gruppene

Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet

Sigrid Klæboe, daglig leder i Tax Justice Network Norge

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge

 

Les hele saken her.