De viktige, men glemte bærekraftsmålene

FivasNyhetsklipp, Vann og sanitær

Foto: Feed The Children / Amos Gumulira

Norge, med en åpen økonomi og en høy grad av import, har et særskilt ansvar for å sørge for bærekraftig produksjon og konsum i verden. Støtten til rent vann og gode sanitærforhold er et annet bærekraftsmål som ikke må glemmes, skriver Cathrine G. Jahnsen for Virke.

Basert på norske myndigheters mål om grønn omstilling og grønn konkurransekraft, samt den kommende meldingen om sirkulær økonomi, vil bærekraftmål 12 og 6 – og dermed norsk handel og tjeneste næring – være vesentlig. Å utelate de nevnte bærekraftmål og mulighetene for jobbskaping i den sirkulære økonomien gir ingen helhetlig tilnærming til global utvikling.

Fivas stiller seg bak denne påminnelsen.

Vann er felleskomponenten som binder nærmest alle bærekraftsmålene sammen, og som vil være en avgjørende faktor om FNs ambisiøse agenda 2030 skal bli nådd.

Les hele artikkelen til  Cathrine G. Jahnsen her.