Velkommen til Fivas’ årsmøte

FivasFrontsak

Tid og sted:
Frivillighetshuset (7.etasje), Kolstadgata 1, 0652 Oslo. Fredag 27. april, kl. 17-20

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsmelding for 2017
 4. Regnskap 2016
 5. Budsjett 2017
 6. Arbeidsplan 2017
 7. Behandling av vedtekter
 8. Valg
  1. Valg av styre
  2. Valg av valgkomité
  3. Valg av revisor.

Påmeldingen innen torsdag 24. april til fivas@fivas.org. Enkel servering.

Sakspapirer blir sendt ut på e-post til alle påmeldte i forkant av årsmøtet.

Alle som har vært aktive i Fivas gjennom frivillig innsats eller annen støtte har stemmerett på årsmøtet.

Vel møtt!

Dokumentene kan lastes ned her:

Innkalling og sakspapir 2018

Årsmelding 2017 

Årsregnskap 2017, Årsregnskap fra regnskapsfører med noter 2017 

Forslag til Arbeidsplan 2018 

Budsjett 2018 halvt år
Budsjett for LNU-støttet konferanse

 Vedtekter for FIVAS