FNs internasjonale urfolksdag 9. august 2023

FIVASForside

FNs internasjonale urfolksdag feires globalt 9. august hvert år. FIVAS ønsker i forbindelse med dagen å ytre vår støtte til urfolk som kjemper for sine rettigheter overalt i verden. I desember 2004 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon for et nytt urfolkstiår. Temaet var: “Et tiår for handling og verdighet”. Dette har bidratt til å opprettholde praksisen med årlig å feire … Read More

Mpatamanga -vannkraftprosjektet i Malawi

FIVASForside, Vannkraft

Thor Oftedal Hvordan vil miljøhensyn og den berørte befolkningens interesser og rettigheter bli ivaretatt i Mpatamanga-vannkraftprosjektet? På elva Shire som renner gjennom Mpatamanga juvet i Malawi planlegges det et elvekraftverk som skal produsere 350 MW elektrisitet. Planene inkluderer to demninger med seks km avstand mellom dem. Hoveddemningen er en 45 m høy steinfyllingsdam med betongfront. Denne demningen vil lage et … Read More

FIVAS skoleprosjekt

FIVASForside, Skoleprosjekt

FIVAS skoleprosjekt er et pedagogisk læretilbud til skoler, folkehøgskoler og andre relevante organisasjoner nasjonalt. Gjennom skolebesøk legges det til rette for god læring og diskusjon av vannrettigheter og FNs bærekraftsmål 6, som omhandler vann og sanitær.  Undervisningen foregår gjennom en kombinasjon av foredrag og rollespill der elevene skal forhandle seg frem til en løsning på en konflikt omkring vann. Gjennom … Read More

Oppdatering på Ukrainas Kakhovka-demning

FIVASForside, Vannkraft

Esten J. Ødegaard Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) er alvorlig bekymret over konsekvensene som ødeleggelsen av Ukrainas Kakhovka-demning i Sør-Ukraina kan forårsake. Som organisasjon støtter vi derfor uttalelsen til Ukrainian Nature Conservation Group og International Rivers. Kakhovka-reservoaret Demningen som er en del av Kakhovka-vannkraftverket i regionen Kherson ble ødelagt den 6. juni. Den ble konstruert under sovjettiden i 1956 på … Read More

Verdens vanndag 2023

FIVASForside, Nyhetsklipp

Akselererer endringer Denne verdensvanndagen handler om å akselerere endring for å løse vann- og sanitærkrisen. Og fordi vann påvirker oss alle, trenger vi at alle tar grep. Det betyr deg! Du og din familie, skole og lokalsamfunn kan gjøre en forskjell ved å endre måten dere bruker, forbruker og administrerer vann på i livene deres. Forpliktelsene dine vil bli lagt … Read More

Delta i endringskampanjen

FIVASForside

Ta del i årets Verdens vanndag-kampanje (World Water Day), ledet av UN-Water, som går gjennom Verdens vanndag 22. mars 2023 – også åpningsdagen for UN 2023 Water Conference. Vann er alles sak. Individers makt må ikke undervurderes. En stein som kastes i vannet skaper krusninger som reiser langt og bredt. Bli inspirert av historien om en kolibri som hentet noen … Read More