FNs internasjonale urfolksdag 9. august 2023

FIVASForside

FNs internasjonale urfolksdag feires globalt 9. august hvert år. FIVAS ønsker i forbindelse med dagen å ytre vår støtte til urfolk som kjemper for sine rettigheter overalt i verden.

I desember 2004 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon for et nytt urfolkstiår. Temaet var: “Et tiår for handling og verdighet”. Dette har bidratt til å opprettholde praksisen med årlig å feire urfolksdagen. Temaet for 2023 er “urfolksungdom som aktive aktører for endring og selvbestemmelse”.

FIVAS støtter kravet om inkluderende og mangfoldig deltagelse for urfolk i politiske prosesser som påvirker deres kultur, nærmiljø og levesett. Vi stiller oss bak FNs tema for 2023 som fokuserer spesielt på urfolksungdoms rolle i beslutningsprosessene. Fremtiden til urfolksungdom avhenger av de beslutninger som vedtas i dag, og de har en rett til en meningsfull deltagelse i alle prosesser som vil kunne ha påvirkning for deres hverdag og framtid.