Oppdatering på Ukrainas Kakhovka-demning

FIVASForside, Vannkraft

Evakuering av flomofre. 16. juni 2023. Foto: EUs kontor for nødhjelp og sivil beskyttelse (ECHO)

Esten J. Ødegaard

Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) er alvorlig bekymret over konsekvensene som ødeleggelsen av Ukrainas Kakhovka-demning i Sør-Ukraina kan forårsake. Som organisasjon støtter vi derfor uttalelsen til Ukrainian Nature Conservation Group og International Rivers.

Kakhovka-reservoaret

Demningen som er en del av Kakhovka-vannkraftverket i regionen Kherson ble ødelagt den 6. juni. Den ble konstruert under sovjettiden i 1956 på elva Dnipro. Der den har dannet grunnlaget for Kakhovka-reservoaret som inntil ødeleggelsene demmet opp 18.2 kubikkilometer vann og dermed var et av Europas største reservoarer. Opptil 700 000 mennesker var avhengige av reservoaret ved demningen for drikkevann.

Rapportering fra internasjonale vannorganisasjoner og nyhetsbyråer viser at flomvannet som nå strømmer ut av Kakhovka-reservoaret og nedover mot Svartehavet, har resultert i en massiv humanitær og miljømessig krise. Dette gjelder både oppstrøms og nedstrøms for Kakhovka-demningen.

Skadeomfanget

Ødeleggelsen av demningen har allerede forårsaket alvorlige konsekvenser for hundretusenvis av mennesker i området. Dette er mennesker som allerede er påført store lidelser på grunn av den pågående krigen. Verst rammet er de 40 000 flomofrene som er fordrevet fra de vel 50 bosetningene som ble oversvømt langs begge breddene av elva nedstrøms for demningen. 

Skadeomfanget er også omfattende på infrastrukturen i de berørte områdene, og FIVAS er bekymret for lokalbefolkningen som har mistet eller opplever avbrudd i drikkevannsforsyningen. Helserisikoen for befolkningen i de berørte flomområdene kan bli ytterligere forverret i løpet av en kommende varm og tørr sommer. Dette vil igjen bidra til et enda mer prekært behov for rent drikkevann.

Giftige sedimenter har samlet seg opp i reservoaret i snart 70 år og renner nå i elva Dnipro sammen med ukontrollerte utslipp av kloakk, kjemikaler og drivstoff. I tillegg til flomødeleggelsene utgjør også avkuttet vanntilførsel en massiv utfordring da 500 000 hektar jorbruksland i Kherson og Krimhalvøya lider av vannmangel.

Utdeling av drikkevann til lokalbefolkningen. 8. juni 2023. Foto: ECHO

Bistand og rehabilitering

Gjenoppbygning og rehabilitering av det rammede lokalsamfunnet og nødvendig infrastruktur vil ta flere år. Det å reparere miljøskadene vil dessverre antagelig ta generasjoner. Uttalelser fra FN tirsdag 13. juni bekrefter at bristen i demningen vil ha en enorm innvirkning på den globale matsikkerheten og føre til ytterligere økning i matvareprisene.

FIVAS anerkjenner derfor det prekære behovet for umiddelbar humanitær bistand til flomofrene. Vi ønsker å bidra til identifisering av de mest effektive tiltakene for å sikre vanntilførsel og ivareta helse og livskvalitet for de berørte lokalsamfunnene.

Vi ønsker også velkommen initiativet fra Ukrainian Nature Conservation Group og International Rivers og tilslutter oss deres uttalelse til Ukrainakonferansen som vektla det umiddelbare behovet for gjenoppbygging. Denne uttalelsen fordømmer militarisering av Kakhovka-demningen og oppfordrer til bærekraftige energi- og vannløsninger, i stedet for en kostbar restaurering av demningen.

PRESS RELEASE | Civil society condemns weaponization of Kakhovka dam, calls for sustainable recovery: