FIVAS skoleprosjekt

FIVASForside, Skoleprosjekt

Grenland Folkehøgskole. Foto: Randi Irene Helgøy

FIVAS skoleprosjekt er et pedagogisk læretilbud til skoler, folkehøgskoler og andre relevante organisasjoner nasjonalt. Gjennom skolebesøk legges det til rette for god læring og diskusjon av vannrettigheter og FNs bærekraftsmål 6, som omhandler vann og sanitær. 

Undervisningen foregår gjennom en kombinasjon av foredrag og rollespill der elevene skal forhandle seg frem til en løsning på en konflikt omkring vann.

Grenland Folkehøgskole. Foto: Randi Irene Helgøy

Gjennom vannkraftprosjekter som case belyses konflikter forbundet med slike utbygginger og konsekvenser for ulike aktører med spesielt fokus på lokalbefolkning og urfolksinteresser, statlige interesser og næringslivsinteresser. Rollespillet gir elevene innsikt i problemstillinger knyttet til klimaendringer, vekst, ulikhet og utvikling, og viser forbindelsene mellom ulike bærekraftsmål og menneskerettigheter.

Vanntematikk er et viktig og dagsaktuelt tema som passer godt med fokuset på fagfornyelse i skolen med dybdelæring og tverrfaglighet. Undervisningsopplegget er relevant for en rekke ulike linjer ved folkehøgskoler, være seg de som fokuserer på bærekraft, menneskerettigheter, utviklingsproblematikk, turisme og annet. Hvis ønskelig kan skoleprosjektet tilpasses i samråd med lærer og pensum.

Skoleprosjektet startet opp høsten 2022 og er i ferd med å bli et populært tilbud til folkehøyskoler og videregående skoler. Mange lærere ser fordelene og mulighetene skoleprosjektet gir, og hvordan elever blir engasjert i å interagere sosialt og øke kunnskapen om krevende tematikk, og øve kognitive ferdigheter som diskusjon og problemløsning.

FIVAS skoleprosjekt er støttet med infostøttemidler fra Norad.

Grenland Folkehøgskole. Foto: Randi Irene Helgøy

For mer informasjon og spørsmål om FIVAS skoleprosjekt, ta kontakt med prosjektrådgiver
Lotte Danielsen: lot.danielsen[at]gmail.com