Ned i sluket

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Foto: UNHCR / S. Phelps

Fivas markerer verdens vanndag 22. mars

Vi skrur på springen og vannet renner. Uten å vie det så mye som en tanke, så forventer vi at vannet fra springen, dusjen og sprederen er rent og renset. Vi dusjer lenge om morgenen, setter vannet på middagsbordet og skrur på halvtomme vaskemaskiner. Vi tenker på vann som en nærmest ubegrenset ressurs: en brønn som ikke kan tømmes. For oss nordmenn er dette dagligdagse handlinger som krever lite av oss. For flere milliarder mennesker er dette en utopi.

Slik trenger det ikke å være. Det finnes mer enn nok vann til å slukke tørsten til hele jordens befolkning. Vi må bare bruke vannet smartere, og fordele det mer rettferdig.

På verdensbasis renses under 20 prosent av alt avløpsvannet. Det betyr at over 80 prosent av alt brukt vann og kloakk flyter ubehandlet tilbake i økosystemet: i elver og vassdrag, ferskvannskilder, grunnvann og i åpne landskap. Av den grunn avhenger så mange som 1,8 milliarder mennesker av en drikkevannskilder forurenset av avføring. Dette fører med seg store konsekvenser: ikke bare setter det mennesker i fare for å pådra seg sykdommer som kolera, dysenteri, tyfus og polio. Utrygt drikkevann og dårlig sanitærforhold forårsaker også dødsfall. Omlag  842 000 mennesker dør hvert år som følge av dette. Enda flere mennesker opplever at de ikke får muligheten til å ta utdannelse, eller bli en del av arbeidslivet. Rett å slett fordi det er ikke er tid til annet enn å hente og frakte vann: de bærer bokstavelig talt bære konsekvensene av vannkrisen på sine skuldre. Helt nøyaktig bruker kvinner sør for Sahara omlag 40 milliarder timer i året på å finne og frakte vann.

Som følge av befolkningsvekst, økt urbanisering og økonomisk vekst vil mengden avløpsvann øke betydelig i de kommende årene. Det samme gjelder etterspørselen etter vann: innen 2030 vil vi oppleve en økning på omlag 50 prosent. Kombinasjonen av disse to utviklingstrekkene øker presset på å utvikle bærekraftige løsninger for hvordan vi kan rense og benytte oss av dette avløpsvannet.

Det finnes en rekke ulike renseprosesser som kan tillate oss å rense og gjenvinne dette avløpsvannet: som en del av løsningen for å møte den økende etterspørselen etter vann, og samtidig minske de negative følgene av utslipp, slik som sykdom og ødeleggelse av verdifulle økosystemer. I landbruket, som i dag står 70 prosent av all vannforbruket, vil man ved hjelp av renseprosesser kunne bruke avløpsvann til vanning og gjødsling. Bruk av renset avløpsvann i landbruket vil således kunne gi betydelige vannforvaltningstordeler, og irrigasjonen i landbruket vil ikke trenge å være så vannintensivt.

For at avløpsvann skal bli en ressurs og en potensiell løsning på vannkrisen vi står overfor, kreves det politisk vilje og store investeringer i renseanlegg og infrastruktur.