Antibiotikaresistens spres med vannet

Hva er linken mellom avløpsvann og antibiotikaresistente bakterier? Og kan avløpsanlegg spille en rolle i å redusere spredningen av antibiotikaresistente bakterier?

Ned i sluket

I år handlet verdens vanndag om å redusere forurensningen av vann, og gjenbruke avløpsvann.

Å rense eller ikke rense?

Det er ikke lenger det store spørsmålet. For den økonomiske gevinsten ved å rense avløpsvann er så stor at det finnes få argumenter for å la ubehandlet kloakkvann flyte fritt.