Å rense eller ikke rense?

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Det er ikke lenger det store spørsmålet. For den økonomiske gevinsten ved å rense avløpsvann er så stor at det finnes få argumenter for å la ubehandlet kloakkvann flyte fritt.