Ned i sluket

I år handlet verdens vanndag om å redusere forurensningen av vann, og gjenbruke avløpsvann.

Animasjonsfilm: Verdens vanndag

I anledningen verdens vanndag har vi lagd en animasjonsfilm om viktigheten av å rense avløpsvann! Vet vi mer, kan vi gjøre mer.