Kommunikasjons- medarbeider 50 %

FIVASUkategorisert

Er du opptatt av vann, menneskerettigheter og norske selskapers samfunnsansvar? Vil du bidra til å skape engasjement for retten til vann? Er du god på både muntlig formidling og kommunikasjonsarbeid? Da er dette kanskje stillingen for deg!  Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) er en frivillig organisasjon som arbeider med å sette fokus på vann som menneskerett og næringslivets påvirkning på … Read More

Innkalling til årsmøte 2022

FivasUkategorisert

FIVAS inviterer til årsmøte 29. mars klokka 17.00-20.00 Årsmøtet avholdes i henhold til vedtektene: Årsmøtet skal trekke opp hovedlinjene for virksomheten, og a) behandle årsrapportb) vedta arbeidsplanc) vedta budsjettd) godkjenne regnskapete) vedta eventuelle endringer i vedtektene f) velge styreg) velge valgkomité, bestående av 2 til 3 medlemmer. Valgkomitéens oppgave er å finne kandidater til styret, og legge fram sin innstilling … Read More

Nytt sekretariat

FivasUkategorisert

FIVAS har nylig ansatt både ny daglig leder og en prosjektrådgiver. Ny daglig leder Brita Brekke er i permisjon fram til januar 2022, og prosjektrådgiver Tone Smith bemanner foreløpig sekretariatet sammen med styreleder Celina Jerman Bright-Taylor.

Vil regjeringen gå mot strømmen?

FivasForside, Frontsak, Ukategorisert

Norge og andre giverland retter i stor grad energibistanden mot utbygging av strømnett og produksjon av ren energi til disse. Med en slik energipolitikk vil 674 millioner mennesker stå uten strøm i 2030. Vil Regjeringen nå satse på å nå disse med sin energibistand?