Flytting av Gravkammer i Tyrkia klaget inn til det Nederlandske kontaktpunktet

FivasUkategorisert

Fivas har sammen med to andre organisasjoner klaget inn et nederlandsk selskap for OECDs nasjonale kontakpunkt. Flyttingen av Zeynel Beys gravkammer i Hasankeyf kan bryte menneskeretten til kulturarv.

Det nasjonale kontakpunktet for OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper er en kalgeinnstans hvor organisasjoner kan klage på selskaper som ikke følger OECDs retningslinjer for mulrtinasjonale selskaper. Kontakpunktene tilretellegger for megling mellom partene og utgir slutterklæringer med råd om hvordan retningslinjene bør følges.

Fivas har sammen med The Initiative to keep Hasankeyf alive og Hasankeyf Matters klaget selskapet Bresser inn til det nederlandske kontakpunktet. Denne uken kom første avgjørelse, en såkalt initial assesment, hvor kontaktpunktet sier saken vil bli tatt videre.

Oppsummert er dette klagen vår:

  1. Fraværet av tilstrekkelig konsultasjon med berørte grupper før og i løpet av prosjektet gjør at kravene i CETS 121 og OECDs retningslinjer ikke er møtt. Endringer i kulturarv uten deltagelse i beslutningsprosessene fra de berørte gruppene er også brudd på menneskeretten til kultur.
  2. Bresser har ikke gjennomført gode nok risikobaserte aktomhetsvurderinge, slik OECDs retningslinjer og FNs Guiding principles Slike aktsomhetsvurderinger ville avdekket at det var risiko for alvorlige konsekvenser av flyttingen av Zeynel Bey-gravkammeret, og at det var flere momenter som fordret selskapets oppmerksomhet og oppfølging.
  3. Vi fremholder at flyttingen av Zenel Bey gravkammeret resulterte i en alvorlig degradering av dens verdi som kulturarv. Dette er også et brudd på menneskeretten til kultur.
  4. Til slutt: Bresser var bare en underlevernadør i prosjektet, men insturmentell i selve flyttingen. De hadde innflytelse til å påvirke sine foretnignsforbindelser for å utbedre disse forholdene, som de ikke brukte.

Les det nederlandske kontaktpunktets Initial assessment her (link).

Les mer om Hasankeyf og Zeynel Bey hos Hasankeyf Matters (link)