Megaprosjekter og vann: Demninger, korrupsjon og ansvarsfraskrivelse

FivasBrasil, Forside, land, Malaysia

Av Mathilde Thorsen Megaprosjekter popper opp i hele verden i en voldsom fart. Megaprosjekter defineres gjerne som store, ambisiøse prosjekter som involverer flere private eller offentlige interesser. I utviklingsland blir ofte megaprosjekter definert som prosjekter preget av stor investeringsforpliktelse og kompleksitet i tillegg til at prosjektet vil ha en langvarig innvirkning på økonomien, miljøet og samfunnet. Store megaprosjekter tar mange … Read More

Under lupen: Kunst som protestform

FivasFrontsak, Gruvedrift

Tredje avsnitt: Gjennom høsten vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven fikk Fivas til å dra til Colombia.

Under lupen: Dyre dråper

FivasFrontsak, Gruvedrift

Andre avsnitt: Gjennom høsten vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven fikk Fivas til å dra til Colombia.

Mapuche outraged by Statkraft dam plans

FivasChile, Frontsak, Vannkraft

The Chilean indigenous people Mapuche find themselves, yet again amidst major transnational companies deciding over their heads on their land. As a newly planned dam would submerge spiritual sites the Mapuche have answered with heavy protest to the project, while Statkraft maintains that they have the right to build a dam in the area.