Vasskraft, rein energi?

FivasNyhetsklipp, Vannkraft

Juan Pablo Arango fra det colombianske bondenettverket, CNA, skriver om hvordan vannkraftanlegg utgjør en av de viktigste årsakene til avskoging og global oppvarming.