Vasskraft, rein energi?

FivasNyhetsklipp, Vannkraft

Foto: Latin-Amerikagruppene i Norge

Juan Pablo Arango fra det colombianske bondenettverket, CNA, skriver om hvordan vannkraftanlegg utgjør en av de viktigste årsakene til avskoging og global oppvarming.  I tillegg fører mange av prosjektene med seg brudd på menneskerettighetene. Likevel blir vannkraft stadig presentert som et synonym med utvikling og ren energi.

Les mer om hvordan vannkraftverk i Latin-Amerika påvirker miljøet, befolkningen og klima her.