Vannkrisen truer

Det er ikke bare millionbyen Cape Town som opplever tørre tider.