Vannkrisen truer

FivasFrontsak, India, Vann og sanitær

Det er ikke bare millionbyen Cape Town som opplever tørre tider.

Martine Kopstad Floeng

Tørke i Cape Town

De siste ukene har vi kunnet lese alarmerende overskrifter og dommedagsprofetier om vannkrisen i storbyen Cape Town. Ifølge myndighetene i Cape Town kan vannkranene i byen være tørre allerede om knappe tre måneder. Dagen er nå satt til 12. april, og datoen har allerede fått tilnavnet “Day Zero”. Dette er dagen hvor det er forespeilet at fyllingsgraden i byens vannreservoar synker til 13,5 prosent.
Om ikke ikke myndighetene finner en løsning på den stadig mer prekære krisen, vil vannet skrus av i dét reservoaret når dette nivået. Foruten byens sykehus, vil vanntilførselen til alle husholdninger skrus av. Befolkningen vil sådan se seg nødt til å stille seg i kø for å få utdelt 25 liter vann om dagen. Til sammenligninger forbruker hver nordmann 190 liter vann om dagen.

Årsaken til vannkrisen er en vedvarende tørke. I mer enn tre år har Cape Town vært preget av en historisk tørkeperiode. Til tross for at politikerne i byen har forsøkt å oppfordre befolkningen til å forbruke vannet med varsomhet, har de fleste trukket på skuldrene av advarslene. Resultatet er et økende forbruk, og et stadig synkende vannreservoar.

Uten vann, uten strøm

India står nå overfor de samme utfordringene.

Den internasjonale forskningsorganisasjonen World Resources Institute advarte nylig om at mer enn 40 prosent av India står i fare for gå i svart, på grunn av vannmangelen i landet. Strømproduksjonen i landet er helt avhengig av tilstrekkelige vanntilførsel for å holde varmekraftverkene i gang. Uten vann, som brukes til nedkjøling av kraftverkene, vil de oppleve brudd i produksjonen. I perioden 2013-16 opplevde 14 av de 20 største kraftverkene i det tørkeutsatte området slike brudd. Prislappen for bruddene: 1,4 milliarder dollar.

Kilde: World Resources Institute

Tørst industri

Varmekraftverkene står for hele 83 prosent av Indias elektrisitetsproduksjon. Anleggene sin kapasitet og produksjon øker i takt med befolkningen. Når den indiske befolkning vokser og får bedre råd, øker etterspørselen etter vann. Også gjennom økt matkonsum, industri og elektrisitet.

Mer enn 90 prosent av alle anleggene er fullstendig avhengig av ferskvann til avkjøling. 40 prosent av disse opplever regelmessig en mangel på vann. Og industrien blir stadig tørstere. Vannforbruket på varmekraftverkene økte med 43 prosent mellom 2011 og 2016: fra 1,5 til 2,1 milliarder kubikkmeter vann. Til sammenligning bruker 1,3 milliarder indere rundt 7,5 milliarder kubikkmeter vann i året.

I fremtiden vil presset på vannressursene i de tørre områdene av India øke. Velger myndighetene å forsyne kraftanleggene med ferskvann, går det på bekostning av befolkningen. Faren er at det blir mindre vann til husholdningene i byer og bygder, til bønder og dyr.

Veien videre

For myndighetene i Cape Town og India ligger løsningen i å skape et mer effektivt og bærekraftig vannforbruk blant industri og forbrukerne. Mens endringen må skje nærmest over natten i Cape Town, har India fortsatt tid til å legge om energiproduksjonen – og satse sterkere på fornybare energikilder som vindkraft og solceller.

Vannforbruket vårt må bli mer bevisst.