Megaprosjekter og vann: Demninger, korrupsjon og ansvarsfraskrivelse

Av Mathilde Thorsen Megaprosjekter popper opp i hele verden i en voldsom fart. Megaprosjekter defineres gjerne som store, ambisiøse prosjekter som involverer flere private eller offentlige interesser. I utviklingsland blir ofte megaprosjekter definert som prosjekter preget av stor investeringsforpliktelse og kompleksitet i tillegg til at prosjektet vil ha en langvarig innvirkning på økonomien, miljøet og samfunnet. Store megaprosjekter tar mange … Read More

Giftig lekkasje

(c) Amazonia Real

Hydro innrømmer utslipp fra anlegget i Bacarena i Brasil. Utslippene var kontrollerte sier selskapet.

Brasiliansk bauksitt

Gruvedriften i Porto Trombetas er ikke konfliktfri. Fivas har møtt den berørte delen av lokalbefolkningen, og organisasjonene som arbeider for deres rettigheter.