Giftig lekkasje

FivasElver, Frontsak, Gruvedrift, Vann

(c) Amazonia Real
(c) Amazonia Real

For hvert kilo aluminium som blir produsert blir det liggende igjen to kilo slam. Slammet samles i slike dammer, dette er et bilde av dammen ved Alunorte som skal ha blitt oversvømmet. Foto: Amazonia Real

Jonas Ådnøy Holmqvist

*Oppdatering 12.03.:
NTB og DN.no melder søndag at Norsk Hydro innrømmer utslipp ved Alunorte. Hydros informasjonsdirektør tilbakeviser at Hydro bevisst har forsøkt å skjule noe omkring utslippet. De bekrefter nå at det har vært en rekke utslipp fra “den gamle kanalen” canal velho i perioden  17. til 25. februar. Men dette skal ha vært kontrollerte utslipp. Tidligere anklager skal ha gått på lekasjer og ukontrollerte utslipp. Leder i stortingets næringskomite Geir Pollestad (Sp) reagerer, og nestleder i komiteen Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ber ministeren komme på banen og forklare seg.

Mot slutten av februar bekreftet Evandro Chagas-instituttet, som jobber for de brasilianske myndighetene for å kartlegge utslippene som er skjedd, at det hadde vært utslipp fra Norsk Hydros anlegg Alunorte. Over 400 familier er berørt av utslippet som blir beskrevet som farlig for alt som er levende av Marcelo Lima ved instituttet[1]. Hydro sa på dette tidspunktet at det ikke var dokumentert lekkasjer.

Brasilianske miljømyndigheter har også beordret redusert drift i gruven Paragominas som utvinner bauksitten som foredles i Alunorte. Ved gruven i Paragominas er det beordret stans i bruk av et deponi.[2]

Forskningsinstituttet Instituto Evandro Chagas undersøkte vannet ved anlegget og fant ut at det var forurenset av blant annet metaller skriver NRK. Instituttet sier det er mulig at forurensningen kan stamme fra anlegget å ha lekket ut under flommen forrige uke.[3]

Norsk Hydro sier på sin side at det ikke er dokumentert lekkasje så langt, og at aluminiumanlegget ligger i et stort industriområde og at det er uklart hvor metallet i drikkevannet stammer fra.[3] Hydro vil allikevel dele ut drikkevann til lokalbefolkningen.

Brasilianske myndigheter anklager Hydro for å ha et hemmelig rør som har sluppet ut urenset avløpsvann ifølge flere kilder.[4] Hydro nekter for at røret var hemmelig, men sier at det nå er avstengt i følge NRK (24.2.)

Ifølge informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro samarbeider selskapet godt med brasilianske miljømyndigheter.

Hydro har tidligere blitt saksøkt for utslipp til elva Mucurupi fra anlegget i 2009. Hydro vant 13 av de 15 sakene i retten. Brasilianske myndigheter bøtela Hydro Alunorte for utslippene, men boten på omkring 40 miilioner norske kroner er fortsatt i rettssystemet etter en anke og er derfor fortsatt ikke betalt. Brasiliansk miljømyndighet Semas har varslet Hydro om mulige nye dagbøter på 200 000 reais, over 1 million nokrske kroner, om pålegget om stenging i Paragominas ikke følges i følge NRK. [2]

[1] DN.no 25.02.18 

[2] NRK.no 1.3.18

[3] NRK.no 24.2.18

[4] Mongabay.com 27.2.18 og BBC.com 23.3.18 (portugisisk)