Investeringer på dypt vann

FIVASRapporter

Investeringer på dypt vann

Rapporten viser at Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet) har plassert milliarder av kroner i selskaper involvert i noen av verdens verste damprosjekter.