FNs generalsekretær frykter global vannmangel

FivasFrontsak, Nyhetsklipp, Vann og sanitær

Martine Kopstad Floeng

FNs generalsekretær António Guterres talte til Sikkerhetsrådet tirsdag denne uken, og advarte mot det økende presset på jordens vannressurser.

Diplomati

Årsaken til at FNs Sikkerhetsråd var samlet i New York var drive forebyggende diplomati for å sørge for at grenseoverskridende elver og ferskvannskilder ikke utløser konflikter. 

I dag deler tre firedeler av de 193 medlemslandene elver eller innsjøområder med sine naboland, og med en voksende befolkning og et økende press på verdens vannressurser gjennom landbruk og industri, er det avgjørende at det ligger diplomati og enighet til grunn mellom disse nabolandene. Særlig siden en fjerdedel av verdens befolkning vil bo i land med «kronisk eller tilbakevendende» mangel på rent vann innen 2030.

– Vann, fred og sikkerhet er uløselig knyttet sammen. Uten effektiv styring av våre vannressurser, risikerer vi økt konflikt mellom samfunn og sektorer, samt økte spenninger mellom nasjoner, sa Guterres.

Guterres oppfordret rådets medlemmer om å fremheve og anerkjenne viktigheten av samarbeid, for at fordelingen av verdens vannressurser skal kunne foregå uten konflikt. Videre anmodet han Sikkerhetsrådet til å investere i vannsikkerhet for å sikre vedvarende fred og sikkerhet for alle nasjoner.

Bolivias president Evo Morales, som har formannskapet i rådet, tilføyde at det var vært 37 konflikter mellom land og stater tilknyttet vann siden 1947.

– Hvis dagens forbruksmønster fortsetter i samme tempo, vil to tredeler av verdens befolkning oppleve vannmangel som en daglig realitet innen 2025, sa Morales.

Vannmangel betyr ikke nødvendigvis fysisk mangel på vann.

Internasjonalt samarbeid

I fjor utarbeidet FNs “High Level Panel on Water”, på initativ fra tidligere generalsekretær Ban Ki-moon og Verdensbankens president, en handlingsplan for videre forvaltning av verdens vannressurser. Essensen i handlingsplanen var et omfattende og inkluderende samarbeid for å sikre bedre vann- og sanitærsrelaterte tjenester. FN har også utgitt en veiledning som inneholder praktiske strategier og “beste praksis” innen vanndiplomati.

– Når vi arbeider for å implementere 2030 Agendaen for bærekraftig utvikling og Paris-avtalen om klimaendringer, vil vi utvide disse initiativene, sa Guterres avslutningsvis.