Vann er betingelsen for all utvikling

Vann er felleskomponenten som binder nærmest alle bærekraftsmålene sammen, og som vil være den avgjørende faktor om FNs ambisiøse agenda 2030 vil bli nådd.