Filmvisning: The Borneo Case

FivasFrontsak, Malaysia, Norske aktører, Vannkraft

Filmskaperne bak the Borneo Case har fulgt en gruppe aktivister som arbeider for å bevare det som er igjen av regnskogen på Borneo.

5. April har vi gleden av å invitere til premierevisning av filmen The Borneo Case i samarbeid med Fritt Ord, Regnskogfondet, Fremtiden i Våre hender og Sant og usant/Goodpitch. Filmen om regnskogsødeleggelsen og den politiske korrupsjonen i Sarawak har norgespremiere på Vika Kino onsdag 5. april og som Fivas-venn kan du få være med på premieren!

Filmen er et unikt dypdykk i en lang politisk kamp mot vannkraftutbygging, tømmerindustri og ett korrupt system. Filmskaperne har fulgt internasjonale organisasjoner og lokale grupper som har kjempet for sine hjem og for bevaring av regnskogen i mer enn 20 år.

Starten på Fivas

Da vår daværende statsminister Kåre Willoch dro til Malaysia 10. januar 1986, var målet for reisen å “markedsføre norsk næringsliv i dette vektkraftige u-landet”. Willoch reiste også med et ønske om å høre mer om landets vannkraftplaner. Bakun-dammen i Sarawak var i planleggingsfasen, og norsk næringsliv håpet å få være en del av det storstilte prosjektet. Norge var således splittet: mellom næringslivet som så på kjempedammen som en mulighet, og organisasjonene som fryktet miljøødeleggelser, tvangsflytting og marginalisering av urfolksgrupper. Willoch sin delegasjonstur og den norske involveringen i Sarawak var med å danne Fivas. Den norske aksjon mot Bakundammen startet allikevel allerede før Willoch sin reise, da Kjell Skyllstad 23 august 1985 publiserte sin hovedartikkel i Arbeiderbladet etter et besøk daområdet. Sarawakgruppa ble dannet straks etter denne publiseringen: Senere ble denne gruppen til Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas), og organisasjonen vi kjenner i dag ble etablert. Siden da har vi arbeidet aktivt med å følge norsk involvering i vannkraftprosjektet i Sarawak og andre steder i verden.

Internasjonalt press

Til tross for bred, internasjonal motstand ble Bakun-dammen påbegynt i 1996. Vannkraftutbyggingen i Sarawak har bidratt til tvangsflytting av urfolksgrupper og store regnskogødeleggelser: ikke bare fordi elver har blitt demmet opp og skog lagt under vann, men også fordi veiene som bygges har åpnet opp nye områder for hogst. Sammen med lokale organisasjoner, sveitsiske Bruno Manser Fonds og journalisten Claire Rewcastle jobbet Fivas helt siden 1988 for å stoppe utbyggingen av Murumdammen og Baramdammen. Som vi får se i filmen, stoppet organisering i Sarawak og internasjonalt press utbyggingen én av disse dammene.

Claire Rewcaslte Brown og Mutang Urud, som begge har sentrale roller i den prisvinnende dokumentaren, kommer til Oslo og vil være til stede under premieren.

Ønsker du billetter? Send en mail til marion@santogusant.no.
Mer info finner du på Facebook.

Det arrangeres også en panelsamtale om regnskogsødeleggelsene på Borneo og norske bankers innblanding hos Fritt ord den 5. april. Se mer her.