Megaprosjekter og vann: Demninger, korrupsjon og ansvarsfraskrivelse

Av Mathilde Thorsen Megaprosjekter popper opp i hele verden i en voldsom fart. Megaprosjekter defineres gjerne som store, ambisiøse prosjekter som involverer flere private eller offentlige interesser. I utviklingsland blir ofte megaprosjekter definert som prosjekter preget av stor investeringsforpliktelse og kompleksitet i tillegg til at prosjektet vil ha en langvarig innvirkning på økonomien, miljøet og samfunnet. Store megaprosjekter tar mange … Read More

Norsk involvering i Sarawak

Lær mer om det historiske bakteppet til Fivas’ grunnleggelse, og norsk næringsliv sin involvering i Sarawak.

Filmvisning: The Borneo Case

5. April har vi gleden av å invitere vannaktivister og Fivas-venner til premierevisning av dokumentaren The Borneo Case.