Seier for sivilsamfunnet i Kina

FivasFrontsak, Kina, Vannkraft

En fisker på Salween-elven. Foto: Axel Drainville

Martine Kopstad Floeng

Salween-elven skal fortsette å renne fritt. Verdens største vannkraftnasjon, Kina, har nylig skrinlagt sine planer om å bygge flere store dammer langs landets siste uberørte elv.

Konfliktfylt

I en årrekke har internasjonale miljøorganisasjoner, sammen med det kinesiske sivilsamfunnet, kjempet mot bygging av damprosjekter på Salween-elven. Elven, som har sitt utspring i Tibet, renner gjennom Kina, Myanmar og Thailand. Kinas ønske om å bygge ut damprosjekter oppstrøms har naturligvis skapt reaksjoner blant nedstrømslandene, som selv er rammet av energimangel og sviktende vanntilgang. Disse områdene er derfor, i likhet med Kina, avhengig av eleven for å sikre vanntilførsel til energiproduksjon, vanning i jordbruket og til menneskene som lever langs elven.

Salween-elven. Illustrasjon: WWF

Motstanden mot kinesiske myndigheter sine byggeplaner har heller ikke latt vente på seg i Kina. Både forskere og miljøaktivister har advart myndighetene om å demme opp elven.
Elven renner gjennom et område i Kina som er står på UNESCO sin liste over verdens kultur – og naturarv, på grunn av dens rike artsmangfold. Tap av biodiversitet, fare for jordskjelv og tørke, men også tvangsflytting av lokalbefolkningen har skapt bekymring. På linje med konsekvensene av utbyggingen av Tre Kløfter-demningen, har det vært ventet at flere titalls tusen mennesker vil blitt tvunget til å flytte dersom prosjektet skulle blitt gjennomført. Bevaring og beskyttelse av elven er således ikke bare av stor betydning for lokalbefolkningen, men også for menneskeheten som helhet.

Lyttet og lært

Da kinesiske myndigheter la frem deres politiske manifest for de kommende fem årene, var det derfor til stor jubel fra det kinesiske – så vel som internasjonale – sivilsamfunnet. Oppdemning og vannkraftverk på Salweeen-elven ble ikke nevnt med et ord. Selv om vannkraftutbyggingen er forventet å fortsette i andre deler av Kina, er avgjørelsen er klart tegn på at kinesiske myndigheter har begynt å ta innover seg de sosiale – og miljømessige kostnadene deres mange vannkraftprosjekter. For kun i løpet av de siste tiårene har Kina opplevd en eksponentiell vekst i økonomien, befolkningen og naturlig nok etterspørsel. Myndighetene har valgt å demme opp stadig flere av landets elver for å dempe presset på fossile brennstoff, og deres egen kullindustri. Den økte etterspørselen etter energi fra befolkningen, så vel som den voksende industrien, har sådan lagt et enormt press på vannressursene i landet. Mer enn halvparten av alle landets 50.000 elver er ødelagt av forurensning, overforbruk og omlegging. Utviklingen har ført til at man i dag er vitne til vannmangel i store deler av landet.

Hvorvidt Salween-elven forblir uberørt er vanskelig å si, men som Tom Phillips for The Guardian fremhever er dette et tydelig signal fra kinesiske myndigheter. Et signal om at de anerkjenner farene ved vannkraftutbyggingen. Som spenner mellom faren for jordskjelv og jordras, vedvarende tørke, tvangsflytting av befolkningen og økende metanutslipp.