Sektor:

Fornybar energi

Prosjekt type:

Vannkraft / Kraftverk

Lokasjon (region, land):

Peru

Selskap / Partnere:

Statkraft (Eierandel 100 %)

Status:

I drift
Første driftsår 1957

Kapasitet:

Installert effekt 115 MW
Årlig produksjon 863,6 GWh

Se også / notater:

Vannkraftverket Yaupi har nest størst kraftproduksjon av alle verkene til Statkraft i Peru. Kraftverket ligger i byen Llaupi i Junin-regionen, i en høyde på 1 328 meter over havet, og får vann elven Paucartambo.

Yaupi vannkraftverk mottar vann som høyere opp i elven først har passert turbinene til kraftverket Yuncán, eid av selskapet Engie. Vannet blir ført til et ventilkammer ved Yaupi og driver fem aggregater i kraftstasjonen. Yuncan-inntaket og regulerte reservoarer er lokalisert i Pasco-regionen.

Yaupi vannkraftverk har vært i drift siden 1957. Årsproduksjonen er om lag 864 GWh, nok til å forsyne om lag 558 700 hustander med strøm.

Sammen med landsbyboere og lokale institusjoner har Statkraft Peru gjennomført et prosjekt for å styrke kompetansen innenfor kaffedyrking. Det er også satt i verk tiltak for bedre landbruks-, skogbruks- og utdanningskompetanse. I samarbeid med myndighetene gjennomføres kampanjer rundt vannrelaterte spørsmål og med sikte på å styrke kvaliteten på utdanning og helse, samt andre forhold. Det er også jobbet med prosjekter for å styrke kvinners stilling, samt miljøopplæring. I tillegg er miljøkontroller på plass som del av et miljøovervåkingsprogram, inkludert forsvarlig håndtering av fast avfall.

Referanser / Eksterne lenker:

https://www.statkraft.no/om-statkraft/hvor-vi-har-virksomhet/peru/yaupi-vannkraftverk/